Ińapytĩmby (purahéi)

Ńe'ẽpoty: Aniano Parodi
Pumbasy: Amado del Paraguay
 
Ńe'ẽ ipotýva ńapytĩhápe péina aipyaháta
ha ame'ẽta y Paraguaýpe toisãmbyhy,
ńáne retãme isarambívo ojekuaáta
ápe ańohẽva mba'eve'ỹre che resay.
Ku pyharévo ńepomoĩme ńesũmihápe
ańembo'évo amyangekóita Tupã mayma,
ajerurévo che py'apýpe kirirĩhápe
che raperãme pytũ oimérõ tomyesakã.
Nde pukavýpe che ańuãma
Chiquita ndénte che rembiayhu,
ko aimehápe reju jevýma
rerúvo chéve ne mborayhu.
Nde jyva ári péina opukáma che ra'ymi
reĝuahẽnguévo ko aimehápe ińapytĩmby,
erúna chéve arohorývo tahetũmi
jahayhuetéva Rubén Darío pe ne memby.
Neĩ Ńandejára, nde reikuaáva py'a angata,
anive kóicha ińapytĩhápe cherereko,
emondohóna nde ikatúva che pykuaha,
ha yma guaréicha nde yvotytýre jevy jaiko.
Ko aimehápe jepokuapýpe,
hesakã'ỹre che raperãme pytũ puku,
ko Peńa Hermosa-pe aretéma y rembe'ýpe
rerúva chéve akóinte ára ne mborayhu.

Ńenohẽ hágui: [AMR3:95] - www.guaranirenda.com - 2004

Péva mboyvegua Péva riregua