Py'aguapy (ñe'ẽpoty)

Haihára: Darío Gómez Serrato
   
Pirĩ pirĩmbápe chembohuguyhóva
péina oĝuahẽ chéve ne ñe'ẽpoty,
ku pohã guasúicha mba'asy omombóva
ha ome'ẽva chéve ko py'aguapy.
Péichante voíko kuimba'e yvy ári
reiko panambícha nde pepo yvytu,
ha revevehápe reipotáva piári
ñandu renimbóre rejepepo su'u.
Umícha jave jajesa rupíva
ha Ñandejárare ñanemandu'a,
nde pyporekuépe tembiapo ivaíva
tesarái haguéma jajora haĝua.
Ijatýne upépe, rejejokuahápe
kuña resay guive nde jo'o,
opa hesatũva nera'ãne itápe
yma ymave guaréne jeko.
Che añomomirĩne tahyimi hekópe
ambogue potávo che angaipa repy,
Ñandejára rérape ahupi che pópe
che japi hague tekove pochy.
Apu'ã jevýne peteĩ ko'ẽme
Tupãsy resápe chepotĩmive,
ha roha'aróne che róga rokẽme
panambi pepópe jevy añemonde.

Ñenohẽ hágui: [ToR1:107] - www.guaranirenda.com - 2004

Péva mboyvegua Péva riregua