Che poyvi veve (ñe'ẽpoty)

Haihára: Narciso R. Colmán
 
Poyvimi pe yvate rerevéva,
nepytã, morotĩ ha hovy.
Ñaimo'ãntevoi reikovéva,
nde rechávo heñói pukavy.
Aomi pererĩ reñasãiva,
pe yvytu vevuimi nde peju;
paraguái nderehe omañáva
mbarete ha tory oñandu.
Pe pytã, morotĩ ha hovýva,
yvoty apesãguije osẽ;
Doña Juana de Lara ojapóva,
Yegros kuérape ohóje va'ekue.
Ha ohecháre yvoty iñapesãva
Yegros kuéra py'a ombohory,
ha omoĩje hikuái pe poyvíre:
pytãmi, morotĩ ha hovy.
Pe ñe'ãme ore roikovéva,
mboriahúpe rovy'a;
poyvimi, nderehénte ro'éva:
"Ore sy pukavýpe omaña".
Guaraníme guive pe iñe'ãme,
michĩvérõ jepe okakuaa;
ha ndoikéiri voínte iñakãme,
oimeháicha omanóne haĝua.
Poyvimi, poyvimi, ani angáke
avave oikose nde ja'o,
cha ore nderehe roĩ háicha
rohopáne avei romano.
Poyvimi pe yvate rerevéva,
nepytã, morotĩ ha hovy.
Ñaimo'ãntevoi reikovéva,
nde rechávo heñói pukavy.

www.guaranirenda.com - 2004

Péva mboyvegua Péva riregua