Che pańuélo (ńe'ẽpoty)

Haihára: Félix Fernández
 
Che pańuélo, rohayhu: remimbi, rejeguapa,
yvytu isaraki ha remokăva che ry'ái,
neporă ha rejajái, che ati'ýre reveve.
Che karia'y nendive, che rejápa nahi'ăi.
Che pańuélo ryakuămba, amokăva nde pype
che rova kane'őngue, ku aguapýrő apytu'u,
nendive vaicha yvytu, oipoka piro'yhápe,
vevuimi che ati'ykuápe, che angata mbegue katu.
Opaite jevy'ahápe mbeguemi tandepichy
kuńa povevúi asy ońe'ẽvo che apysápe,
che kyvy, nde rayhupápe, che tĩnguáre toveve,
tahetũseve seve, che py'a jukápeve!.
Kóina áĝa romondóta, che partido rayhupápe,
eĝuahẽke torypápe, tavy'a, tasapukái,
tohendúke Paraguái, ha maymáva topaypa,
eveve, ejuasapa, nembovívarő hikuái.
Nde ha'e jerokyhápe tenonde nde sarakíva,
nde ha'e ku ahayhumíva, ońopũva che ńe'ă,
rohetũrő sapy'a, che pańuélo, neporăgui,
okukúi vaicha yvágui ku mba'e hechapyră.
Ha amanórő sapy'a, hi'ăitépa che rendúva,
ha ipańuélope ohayhúva, aipota ojapysaka,
tojapo pe aramboha che pańuélo apytégui,
ha ijuky ha ahetũségui, che akăguýpe taraha.

www.guaranirenda.com - 2004

Péva mboyvegua Péva riregua